Tag: BIRN

Nga Bordi Editorial | Vërejtje për artikullin hulumtues “Gratë e reja nga Kosova prijnë kampet në ISIS”, me autore Arbana Xharrën E lexova me vëmendje artikullin hulumtues të zonjës Arbana Xharra të titulluar “Gratë e reja nga Kosova prijnë kampet në ISIS”, të publikuar në portalin Reporter.al (nga BIRN Albania), e më pas edhe në media të tjera. Përtej fakteve dhe shifrave të sjella në artikull, të cilat janë lehtësisht të verifikueshme, ajo që na shqetëson është retorika që përdor autorja për të bërë përshkrimin e situatës. Në shumë vende gjuha e përdorur është paragjykuese dhe shfaq fanatizmin e artikullshkrueses, e...

Powered by moviekillers.com