14 mënyra praktike për ta luftuar Islamofobinë

Këto janë 14 mënyra praktike për ta luftuar Islamofobinë. Secili prej jush mund t’i vërë lehtë në praktikë për të kontribuar.