Xhamia-e-Haxhi-Et’hem-Beut

Në foton ilustruese: Xhamia e Ethem Beut, Tiranë

Roald A Hysa
foto