Analizë kritike dhe reagim ndaj përmbajtjes me të cilën trajnohen mësuesit e shkollave publike, në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm

Ministrja