Fuqizimi i estremizmit të krahut të djathtë në Gjermani duhet të vërë në alarm këdo

Fuqizimi i estremizmit të krahut të djathtë në Gjermani duhet të vërë në alarm këdo. Autoritetet nuk duhet ta trajtojnë si diçka që mund të kalohet lehtë.