Historia e patreguar e një gjenocidi të mbajtur fshehur për 100 vjet – Observer