Harun-Karcic–300×300 (1)

Gjenocidi ndaj muslimanëve boshnjakë i parë në kuadrin e “Luftës ndaj Tërrorizmit”