fitim-zekthi

Gjuha islamofobe në media dhe politikë. Islamofobia nuk është thjesht racizëm, në rastin tonë ajo është edhe antishqiptarizëm.

Fitim Zekthi