Ibn Khaldun

Disa nga teoritë politike të Ibn Khaldunit kanë dhënë kontribut në mendimin politik modern perëndimor.