hyokki_portrat_0

Në foto: Studjuesja Linda Hyokki – finlandeze e konvertuar në Islam.

muslimane