Gezim Kruja

Në foto: Përcjellja e të ndjerit aktorit të njohur Gezim Kruja i mbuluar me një pelhurë ku lexohet një ajet kuranor sipas të cilit çdo krijesë do ta shijojë vdekjen.