Islamofobia dhe strukturimi i Rendit të Ri Botëror pas Luftës së Ftohtë (I)2

Zhvendosja e vëmendjes drejt islamofobisë dhe përdorimi i muslimanit si objekt kërcënimi strategjik global i njëanshëm u shfaq gjatë fundit të Luftës së Ftohtë dhe rënies së Bashkimit Sovjetik.

Islamofobia dhe strukturimi i Rendit të Ri Botëror pas Luftës së Ftohtë (I)