Roli i klisheve mediatike në nxitjen e islamofobisë