Kundërshtarët e ndërtimit të xhamisë në Prishtinë nuk e duan shqiptarinë! 2 – Observer.al

Në foto: Një grup i vogël njerëzisht duke protestuar kundër ndërtimit të Xhamisë së Madhe në Prishtinë, Kosovë.

Kundërshtarët e ndërtimit të xhamisë në Prishtinë nuk e duan shqiptarinë! – Observer.al