Lëvizja anti-islam ka një kërkesë të re “fshirjen e verseteve në Kuran”

Mehdi Hassan