“Marrëveshja e Shekullit” plani djallëzor për zhdukjen përfundimtare të Palestinës

ISRAEL-PALESTINIAN-US-POLITICS-CONFLICT