Miti i neo-otomanizmit dhe politika e jashtme turke-Observer.al

Pas asaj që duket si një politikë e jashtme turke agresive fshihet një pragmatizëm vetëmbrojtës, e jo një ambicie për të rikthyer lavdinë osmane. Pa dyshim, në shumicën e sipërmarrjeve në projektimin e forcës së saj, dora e Turqisë është forcuar nga rrethana të jashtme, e jo nga qëllime ekspansioniste.

Marwan Kabalan