redrawn map

Harta e re re e propozuar për shtetin Jammu dhe Kashmir pas shfuqizimit të Nenit 370 me anë të një dekreti presidencial.

Jammu and Kashmir
Ather Zia autore