Foto 1 observer

Photo: Legjitimiteti i simboleve/shenjave islame në hapësirën publike: mbulesa, xhamitë dhe minaret po shihen vazhdimisht si refuzim i vlerave demokratike perëndimore, apo akoma më keq, si një këcënim i drejtpërdrejtë ndaj Perëndimit. Në foto: Walter Wobmann, presidenti i komitetit “Po për ndalimin e minareve” në Egerkingen, Zvicër.

Foto 2 observer