Foto 2 observer

Photo: Qasja fataliste “ose kështu ose ashtu”: “Në njërën anë, për shumë perëndimorë, burka simbolizon mohimin e polotë të lirisë dhe barazisë gjinore. Nga ana tjetër, për zerat fetarë fundamentalistë, burka simbolizon dinjitetin e gruas dhe devotshmërinë e saj ndaj vlerave familjare, ndryshe nga bikini, i cili shihet si objektifikim dhe degradim i trupit të femrës”.

Muslimanët në demokracitë liberale
Foto 1 observer