rrëfimi i një gruaje të fortë, empatike dhe mirëkuptuese