OKI

Proteste kunder diskriminimit fetare – Prishtina 23 Shtator 2011 Foto nga Laura Hasani