Ndalimi i burkinit, të drejtat e femrave dhe rruga e Profetit Muhamed si zgjidhje