Marie and josef

mehdihasan
“Nëse Jezusi do të vinte këtë vit, Betlehemi do të ishte i mbyllur”