Një zë thërret nga Aja Sofia Ejani në shpëtim! – Observer.al

Turqia e sotme, duke e kthyer Aja Sofinë rishmi në xhami, është plotësisht sovrane, sepse merr vendime për interesat e shtetasve të vet. Pra, për këtë Turqi sovrane, po lamentonte miku im, kur u falëm ilegalisht në Aja Sofia.

Një zë thërret nga Aja Sofia Ejani në shpëtim! – Observer.al