Egesta Eriomina

Në foto: Egesta Lopci (në të majtë) dhe Eriomina Shahaj (në të djathtë).