MIDEAST ISRAEL PALESTINIANS

Problemi këtu qëndron te personaliteti i dyzuar i komunitetit hebre amerikan, i cili nga njëra anë mund të shihet si bujar, që ndërton spitale, financon shkolla, mban qëndrime politike liberale e që ofron mbështjetjen e tij në mbrojtje të të drejtave civile për të gjithë. Por, nga ana tjetër, i njëjti komunitet punon për llogari të Sionizmit dhe përpiqet të mbrojë interesat e Izraelit.