Përpara se tanket të arrijnë në dyert e Qabes

Në foton ilustruese: historia e Vitit të Elefantit, kur një ushtri me elefantë tentuan të shkatërrojnë Qaben