Jocelyne Cesari, është studiuese pranë Qendrës Berkley pë

Jocelyne Cesari, është studiuese pranë Qendrës Berkley për Fenë, Paqen dhe Ccështjet Botërore, Universiteti Georgetown. Ajo është gjithashtu Drejtoreshë e Programit “Islami në Perëndim” në, Universitetin e Harvardit.

Kthesa apokaliptike e retorikës publike ndaj Islamit në Europë
ISlamizimi i Europes