Kthesa apokaliptike e retorikës publike ndaj Islamit në Europë

“Kthesa apokaliptike e retorikës publike ndaj Islamit në Europë”: do të ishte jo e saktë të mendojmë se konflikti ndërmjet Islamit dhe Perëndimit ndodh vetëm në kufijtë e shoqërive Europiane. Cezari thotë: “Në fakt, shumë studime dhe diskurse politike tregojnë se përceptimi i Islamit si rrezik ndaj vlerave themelore politike të Perëndimit është i përhapur te kombe dhe aleanca politike.”, shkruan ajo.