laicite-differents-symboles-religieux_5500529

Thelbi i këtij “skandali” u pretendua të jetë cenimi i laikes së shkollave tona. – Redi Shehu

Redi Shehu