Radikalizimi i të rinjve dhe pabarazia

Pabarazia subjektive mund të jetë një nxitës më i rëndësishëm i radikalizimit se sa parabazia objektive.