EIR2019_1132x600-984×470

Në foto e kopërtinës: Peter Handke gjatë ceremonisë së marrjes së Çmimit Nobel.

Raporti i Islamofobisë në Europë
Raporti i Islamofobisë në Europë2