Raporti i Islamofobisë në Europë2

Në foton e kopërtinës: Peter Handke gjatë ceremonisë së marrjes së Çmimit Nobel.

EIR2019_1132x600-984×470