Roli i institucioneve të Kosovës në ikjen e luftëtarëve kosovarë në Siri

Sidoqoftë, është e qartë, se diskursi i këtyre institucioneve nuk mund të anashkalohet, si një variabël që duhet marrë në konsideratë për të pasur një pasqyrë më të gjerë të shfaqjes së këtij fenomeni; dhe ne sugjerojmë se përbënte një faktor të rëndësishëm në materializimin e një opsioni, i cili në të kundërt mund të kishte mbetur thjesht si mundësi vetëm për disa individë.

Roli i institucioneve të Kosovës në ikjen e luftëtarëve kosovarë në Siri copy