Si e kanë vlerësuar Profetin Muhamed disa nga përsonalitetet më të njohura në histori