Benyamin Netanyahu at the commemoration of the “Vel d’hiv” roundup, July 16, 2017.

Në foto: Benyamin Netanyahu gjatë ceremonisë ‘Vel-d’hiv’ më 16 korrik 2017.