fbpx

Tag: CENSUSI

Censusi Global dhe të dhënat mbi konvertimet fetare

ROALD A. HYSA |   Përpara pak kohësh na ra në dorë një shkrim studimor me shumë të dhëna të vlefshme mbi konvertimet nga muslimanë në të krishterë protestanë, ortodoksë apo katolikë. Theksi kryesor vihet tek ata të konvertuar që i përkasin kryesisht kishave dhe misioneve ungjillore nëpër botë. “Besimtarë të Krishti nga një e kaluar muslimane – një census global”, është rishikim i një punë shumë-vjeçare mbi konvertimet dhe arsyet e mundshme të këtyre konvertimeve dhe një vështrim kritik ndaj burimeve të informacionit nga janë marrë këto të dhëna. Autorët janë Patrik Xhonstone një misionar protestant, dhe Duejn Aleksandër Miler profesor...