Tag: GJENOCIDI BOSHNJAK

Gjenocidi boshnjak dhe islamofobia: si shkruhet historia?

 Nga Hatem Bazian Historia është një libër pa fund dhe shpesherë i korrigjuar dhe i rikorrigjuar nga autorë të ndryshëm me interesa të ndryshme.  Si akademikë, e kemi për detyrë ta analizojmë atë nga këndvështrime të ndryshme dhe të gjurmojmë të gjitha burimet e mundshme përpara se të japim një gjykim përfundimtar në lidhje me një temë apo me një çështje të caktuar. Në këtë kuptim, historia na paraqet sfidat e fundit që kanë të bëjnë me angazhimi me çështje të kushtëzuar nga një shumëllojshmëri pengesash subjektive që kufizojnë aftësinë për të arritur në një konkluzion përfundimtar në një temë. Për...