Tag: Teologjia

Pse nuk duhet reformuar “teologjia” islame?

  Nga Feti Mehdiu Fjala e formuar  nga mbiemri “i ri, e re” dhe emri “formë”, e cila përdoret  në trajtën “reformë” ndonjëherë e hasim edhe “riformë” me funksionin që sinjalizon se një fenomeni apo ndonjë gjëje i kemi dhënë formë të re. Nuk është më si e kanë parë dje. Sot i kemi vesh  tjetër kostum apo  e kemi qeth pak më ndryshe dhe duket ndryshe, qoftë ai ndryshim kozmetik apo edhe thelbësorë – varësisht nga kapaciteti i autorit të reformës, sa është i zoti reformatori të investojë në ridizajnimin e ndonjë  vepre a pune të tjetërkujt. Dhe kjo ri(re)forma, sot, ndër...