Tag: Terrorizmi global

Çfarë e shkakton terrorizmin?

Të gjithë terroristët janë të motivuar nga dy gjëra: 1. Padrejtësitë shoqërore dhe politike: njerëzit zgjedhin terrorizmin kur mundohen të arrijnë një të drejtë të cilën ata e përceptojnë si një gabim historik, politik ose shoqëror. Kur janë zhveshur nga toka dhe u janë mohuar të drejtat e tyre. 2. Të besuarit se dhuna apo kërcënimi janë të efektshme dhe shoqërohen me ndryshime. Një mënyrë tjetër për ta thënë këtë është: “besimi se mjetet e dhunshme justifikojnë qëllimin". Shumë terroristë përgjatë historisë kanë deklaruar me sinqeritet se e kanë zgjedhur rrugën e dhunës vetëm pas një reflektimi të gjatë, pasi e...