Tag: Zgjedhjet presidenciale në SHBA

Politika e frikës

Nga Ian Buruma | Project Syndicate Ka shumë mënyra për të shkuar drejt një politike shkatërrimtare: lakmia, arroganca, karizma e demagogëve, e ndoshta – më e rrezikshmja nga të gjitha – frika. Kur njerëzit i kap paniku, ata bëhen histerikë. E histeria shpeshherë çon në dhunë masive. Kur politikanët arrijnë ta bindin popullin se po përballen me një betejë jetë a vdekje – se mbijetesa do të thotë “ne ose ata” – çdo gjë mund të ndodh. Trump-i ka promovuar hapur lakminë duke u mburrur me pasurinë e tij. Në një farë mënyrë ai e ka ndërthurur arrogancën dhe qëndrimet e tij kontradiktore...