Bosnian Muslims praying at a remembrance, last week, for the victims of the 1995 genocide in Potocari, near Srebrenica, Bosnia and Hercegovina.Photograph by Damir Sagolj Getty

Muslimanët boshnjakë duke u falur në përkujtim të viktimave të gjenocidit të vitit 1995 në Potocari, afër Srebrenicës në Bosnje dhe Hercegovinës. Fotograf nga Damir Sagolj / Getty

David-Rohde autor