Tonet islamofobe të Fevziut në “Opinion”, tregues i normalizimit të Islamofobisë në media

Ajo që ne konstatojmë është pakujdesia  dhe mënyra problematike se si argumentohen dhe diskutohen tema të tilla në media. Kjo bëhet akoma më problematike kur merr parasysh shikueshmërinë e lartë që gëzon emisioni “Opinion”.