libra-selefesh

Libra dhe periodikë me propagandë fetare, të botuara që nga viti 2004 e në vijim nga grupimet “Vahabiste-Salafiste”, të perceptuara si burime të ekstremizmit të dhunshëm. Në fakt, këto libra flasin kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe dënojnë aktet terroriste | Foto: Gazeta JNK

muhammad-bin-abdul-wahab