UN commette

Ligji francez i viti 2010 për ndalimin e mbulimit të plotë të fytyrës në publik shënjestron në mënyrë shproporcionale pakicën e femrave muslimane të cilat e praktikojnë atë, ka gjykuar komiteti i OKB-së. Ata shtuan se Parisi nuk e ka shpjeguar mjaftueshëm arsyen pse duhej ky ndalim.