Sajmir Hurdha

Vërtetë kemi disa fe, por kemi një Zot e një Atdhe