Vuajtjet e muslimanëve Rohingya mund të kuptohet vetëm duke i parë me sy fig2

Maha Akeel
Vuajtjet e muslimanëve Rohingya mund të kuptohet vetëm duke i parë me sy